KLAUZULA INFORMACYJNA: E-MAIL

Firma Jolanta Pieloch Agencja Celna ATUT z siedzibą przy ul. Jana Dekana 3, 64-100 Leszno, otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych w związku z działalnością gospodarczą i podejmowanych na Państwa zlecenie oraz za Państwa zgodą. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami. Działania podejmowane są na podstawie przepisów prawa na podstawie zgody lub w wykonaniu zawartej umowy (spełnia to wymogi art. art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO). Obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych istnieje przez czas trwania ewentualnego zobowiązania lub przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności prawnej, w związku z którą otrzymała te dane. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania stosunku zobowiązaniowego. Odmowa przekazania tych informacji uniemożliwia czynności zmierzające do realizacji działalności. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kontakt@acatut.eu. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.