Specjalizujemy się w tłumaczeniach przysięgłych dokumentów samochodowych we wszystkich językach (angielski, niemiecki, niderlandzki, duński, szwedzki, norweski, francuski, rosyjski, ukraiński, włoski, hiszpański etc.). Tłumaczenia te są niezbędne do rejestracji pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej lub w krajach pozaunijnych.

Tłumaczymy:

  • umowy kupna – sprzedaży
  • dowody rejestracyjne
  • potwierdzenia wyrejestrowania
  • faktury zakupu
  • karty pojazdu
  • zaświadczenia określające datę ważności badań technicznych.

Ponadto zajmujemy się tłumaczeniami innych dokumentów, jak np. akty urodzenia, akty ślubu, poświadczenia zameldowania, rozliczenia podatkowe, dokumenty założycielskie firmy, umowy o pracę, zaświadczenia lekarskie itp.

Zapraszamy do współpracy!